Polityka Prywatności

Informacja o danych osobowych dla Gości Gościńca Astral w Raszynie.

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88)- „RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy naszych obecnych i przyszłych Gości:

Administrator danych osobowych Gości hotelowych

Administratorem danych osobowych Gości hotelu Astral jest Astral Partner Sp z o.o. z siedzibą w Raszynie, adres: Al. Krakowska 20B, 05-090 Raszyn, NIP 5342472325, numer Regon: 142942315.

Cele przetwarzania danych osobowych Gości hotelowych

Celem, dla którego Gościniec przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych przez Gościniec jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Gościniec w związku z poniesioną przez hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gości w stosunku do Gościńca,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, hotel przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Gościniec informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Przekazanie danych osobowych

Gościniec przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT Gościńca oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;
  • firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej;
  • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.

Czas przetwarzania danych osobowych

  • Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych Gościńca lub Gościa, w zależności które ze zdarzeń nastąpi później.
  • Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Gościńca.

Jeśli masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu